Dyżur Konsularny w Indian Orchard, MA

Dyżur Konsularny w Indian Orchard, Massachusetts 30-31 maja 2014 r.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku uprzejmie informuje o zbliżającym się dyżurze konsularnym.

DYŻUR KONSULARNY

Indian Orchard, Massachusetts

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku i Marek Leśniewski-Laas,
Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Bostonie, uprzejmie informują, że w dniach

30 maja (piątek) 2014 w godzinach od 10.00 do 19.00
31 maja (sobota) 2014 w godzinach od 10.00 do 16.00

w kościele Immaculate Conception, 25 Parker St., Indian Orchard, MA 01151
(sala pod głównym kościołem)

odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu oraz wnioski w sprawach prawnych i obywatelskich.

Obowiązkowe zapisy na dyżur prowadzone są pod numerem telefonu:
646 237 2146.
Osoby posiadające numer PESEL proszone są o podawanie go przy zapisywaniu się na dyżur.

Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście w miejscu dyżuru. Wnioski paszportowe i inne formularze będą dostępne na miejscu.

Do wniosku należy dołączyć:
– dokument poświadczający tożsamość i obywatelstwo polskie;
– posiadany polski paszport lub jego notarialnie poświadczoną fotokopię;
– w przypadku braku paszportu – oświadczenie o okolicznościach jego utraty;
– polski akt urodzenia;
– polski akt małżeństwa (dotyczy obywatelek polskich, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego);
– wniosek o nadanie numeru PESEL (dotyczy osób, które go nie posiadają),
– jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni oraz tymczasowy),
Zdjęcia do paszportu będzie można wykonać na miejscu.
– dokument uprawniający do opłaty ulgowej (legitymacja szkolna, studencka, emeryta).

W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka:
konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obydwojga rodziców (z ważnymi paszportami polskimi), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. W wypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

UWAGA:
Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie money order, cashiers checks lub certified checks wystawionych na Consulate General of Poland in New York – gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane.

Opłaty konsularne:
wydanie paszportu – 144 USD (opłata ulgowa – 72 USD)
wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza – 432 USD
wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 20 USD
wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 46 USD
Opłata za doręczenie paszportu drogą pocztową – 13 USD.

W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki pocztowe – 26 USD.

Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego money order na całą sumę (np. 144 + 13 = 157; dwa paszporty na ten sam adres: 288 + 13 = 301, etc.).

Informacji na miejscu udziela Pan Grzegorz Skoczylas: tel. 413 547 6556.